Omdat je klant koning is, en je medewerker je belangrijkste stakeholder

De Mens is je waardevolste “Asset”

Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. In het bedrijfsleven geldt: Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder dan je altijd kreeg. Want de markt verandert en de klantbehoefte verandert.

De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden, gaat steeds sneller. Door technologische innovatie en globalisering moeten mensen zich constant aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Voor het ontwikkelen en inzetten van steeds nieuwe vaardigheden, zijn mentale veerkracht en flexibiliteit onontbeerlijk.

Werkgevers anticiperen natuurlijk op veranderende omstandigheden. Daarom moeten zij hun focus niet verleggen, maar verbreden; de medewerkers zijn in deze tijden de belangrijkste ‘asset’ van de organisatie.

Om het bestaansrecht van de organisatie te behouden in een wereld die morgen anders is dan gisteren, is duurzame inzetbaarheid van de medewerkers cruciaal. Daaraan bijdragen is goed ondernemerschap.

En goed ondernemerschap wordt, zonder twijfel, onderaan de streep beloond.

Het Vitaliteitsbudget, de nieuwe nationale secundaire arbeidsvoorwaarde

Vitaloy maakt positieve impact op de wereld van vandaag en morgen. Dat doen wij door organisaties te ondersteunen en te begeleiden bij het verder ontwikkelen van hun mensen en hun wijze van organiseren. Wij zetten de mens en zijn waarden centraal binnen organisaties. Één van de manieren waarop wij dat doen is door organisaties te begeleiden bij het vormgeven en implementeren van een zogenoemd Vitaliteitsbudget. Vitaloy wil bewerkstelligen dat het Vitaliteitsbudget een landelijk en collectief secundaire arbeidsvoorwaarde wordt. Elke werknemer in Nederland heeft toegang tot een budget dat besteed kan worden aan het verbeteren van de individuele fysieke en mentale gezondheid.

Vitaloy draagt bij aan het vormgeven van de toekomst van werk.

Werkwijze

De werkwijze van Vitaloy is afhankelijk van het vraagstuk van de organisatie of van de behoefte van de individuele medewerkers. Onze dienstverlening varieert van het persoonlijk coachen van mensen, tot het totaal ontwikkelen en begeleiden van een complete HR-strategie. Daarbij maken we samen ontwikkelplannen en leertrajecten en implementeren we een Vitaliteitsbudget voor de organisatie.

Duurzame verandering kost tijd. Invliegen en te vroeg loslaten, kan leiden tot ‘terugval’. Daarom bindt Vitaloy zich graag voor een (middel)lange termijn aan een organisatie. Zodat we samen tot een gedegen aanpak komen, die werkt en blíjft werken.

Wij werken op uur- of projectbasis of via een maandelijkse vergoeding. Afhankelijk van het vraagstuk van de organisatie en de behoefte van de medewerkers.

Hoe de samenwerking er ook uitziet, je maakt altijd de goede keuze.